16.12.2015

ІНФОРМАЦІЯ щодо подання суб’єктами декларування місцевих державних адміністрацій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік

№ з/п

Назва органу державної влади

Кількість осіб, які перебували у трудових відносинах станом на 31.12.2014 р.

Кількість осіб, які подали декларацію

до 01.04.2015 р.

Кількість осіб, які невчасно подали декларацію

Кількість осіб, не подали декларації

Кількість осіб, які звільнилися після  

31.12.2013 р.

Відповідальність неподання декларації відповідно до т.. 172-б КупАП

Загальна кількість суб’єктів декларування, які не подали декларацію

у тому числі з причин

Перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами і догляду за дитиною

Тимчасова непрацездатність

Перебування за межами України

Перебування під вартою

Інші причини*

Подали декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями

Не подали декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями

Кількість осіб, стосовно яких надіслано повідомлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про неподання декларацій

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Фрунзівська районна державна адміністрація Одеської області

 

73

 

73

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

7

 

-

 

-

 

-

*        Інші причини неподання  декларації (цій) суб’єктами декларування зазначити окремо

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

 щодо оприлюднення в установленому порядку відомостей, зазначених у декларація за 2014 р. осіб, визначених у частині другій статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

№ п/п

Назва державної влади

Посада

П. І.Б.

Дата оприлюднення

Назва офіційного друкованого видання або офіційного веб-сайту (розділ)

1

2

3

4

5

6

1

 

Фрунзівська районна державна адміністрація Одеської області

Голова районної державної адміністрації

 

Стебловський Ігор Іванович

 

 

 

07.04.2015

 

 

frunzivka-rda.odessa.gov.ua

(розділ «Державна служба»)

Перший заступник голови районної  державної адміністрації

 

Осійчук Олексій Кузьмич

Заступник голови районної державної адміністрації

Вакансія з 28.05.2014 року

 

Примітка: про відсутність, які відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» оприлюднюють декларації, повідомити окремим листом.