16.10.2017

Інформація щодо виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2017 рік

 

 

Найменування заходу, зазначено в антикорупційній програмі

Строк

виконання

заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

1

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Запобігати прийняттю на державну службу осіб, у яких у зв'язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів.

Постійно

Сектор з питань персоналу апарату райдержадміністрації

Конкурсною комісією райдержадміністрації вживались заходи, спрямовані на дотримання вимог встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Особи, які претендували на зайняття посад державної служби, ознайомлювалися з чинними нормами антикорупційного законодавства.

2

Забезпечувати подання особами, які претендують на зайняття посад в райдержадмініетрації, відомостей щодо працюючих близьких осіб та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Постійно

Сектор з питань персоналу апарату райдержадміністрації

При призначенні на посаду осіб, які претендували на виконання функцій держави забезпечено: попередження, подання інформації про близьких осіб та інформації про наявність, (відсутність) корпоративних прав, ознайомлювались з чинними нормами антикорупційного законодавства.

3

Забезпечувати ознайомлення осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законами України «Про державну службу» та. «Про запобігання корупції».

Постійно

Сектор з питань персоналу апарату райдержадміністрації

При оформленні документів кандидатів для призначення на посади державних службовців, кожний кандидат персонально попереджався про встановлені обмеження, визначені Законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу».

4

Надавати структурним підрозділам райдержадміністрації методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства.

Липень- вересень

Керівники структурних підрозділів

На апаратних нарадах наголошувалось про зміни до діючих нормативно - правових актів, що набрали чинності щодо належного дотримання вимог антикорупційного законодавства,

 

 

 

 

 

правил етичної поведінки та протидії корупційним правопорушенням серед державних службовців

5

Забезпечувати поширення знань про антикорупційне законодавство, а також інформування через засоби масової інформації громадськості про негативний вплив корупції на авторитет державної влади і суспільства в цілому та заходи,що  вживаються щодо зменшення рівня корупції.

Постійно

Керівник апарату районної державної адміністрації, сектор комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації у розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено матеріали з питань запобігання корупції.

6

Проводити семінарські заняття з працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з питань запобігання і протидії проявам корупції

До 25 вересня 2017 року

Керівник апарату районної державної адміністрації

Питання розглянуто на апаратній нараді у голови райдержадміністрації та

проведено семінар - навчання для апарату  та структурних підрозділів райдержадміністрації на тему: «Правові засади запобігання та протидії корупції. Етика поведінки державного службовця, як засіб запобігання та протидії корупції»