27.02.2018

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та протидії корупції у Захарівській районній державній адміністрації Одеської області на 2018 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ

 

щодо запобігання та протидії корупції у Захарівській  районній державній адміністрації Одеської області на 2018 рік

 

Назва заходу

Виконавці

Термін

з/п

виконання

 

 

 

 

 

 

1.

Надавати методичну та консультаційну допомогу працівникам апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно ознайомлювати  та роз'яснювати новини діючого

антикорупційного законодавства.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації.

 

Протягом

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Здійснювати аналіз щорічних внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції, розроблених структурними підрозділами районної державної адміністрації.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації,

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Протягом

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Своєчасно реагувати на звернення, анонімні повідомлення

щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання    

корупції».

Керівник апарату районної державної адміністрації,  головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації.

Протягом

року

4.

Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та

сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для

вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності

державних службовців.

Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації.

Протягом

року

5.

Забезпечити попередження усіх осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну

службу» та «Про запобігання корупції».

Сектор з питань  персоналу апарату

районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

Протягом

року

 

 

 

6.

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей

щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком,     відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним

корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов

Кабінету Міністрів України».

Сектор з питань  персоналу апарату

районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Протягом

року

 

 

 

 

7.

Подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК

декларацій про доходи за 2017 рік.

Суб'єкти декларування  Захарівської районної державної адміністрації Одеської області.

До 01 квітня

2018 року

8.

Подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК

декларацій про доходи за попередній звітний рік.

Особи, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

До призна-

чення або

обрання особи

на посаду

9.

Подання шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК

декларацій про доходи за попередній звітний рік.

Особи, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави

Не пізніше

дня такого

 

припинення

10.

Контроль за своєчасністю подання декларацій про доходи за

звітний рік працівниками апарату та структурних підрозділів

районної державної адміністрації, особами, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, особами, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави

Сектор з питань  персоналу апарату

районної державної адміністрації

Протягом

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Висвітлення інформації про здійснені райдержадміністрацією заходи на офіційному веб-сайті райдержадміністрації на сторінці «Запобігання корупції».

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації, начальник відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації

Протягом

року

 

 

 

 

12.

Висвітлення питання «Дотримання вимог антикорупційного

законодавства в районній державній адміністрації» на апаратній нараді районної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації, головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації.

Протягом

року

 

 

13.

 

 

 

 

Надавати суб’єктам звернення до районної державної адміністрації  своєчасну, достовірну, в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про запобігання корупції».

 

 

 

 

Відділ діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної  державної адміністрації.

Протягом

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

Забезпечувати інформування правоохоронних органів у разі

виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації.

Протягом

року

 

 

 

 

15.

Організовувати та проводити семінари-навчання з вивчення

антикорупційного законодавства працівниками районної

державної адміністрації.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації.,

керівники структурних підрозділів

районної державної адміністрації.

Протягом

 

року