16.12.2015

Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки

 

 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2013                                                                                       № 786/А-2013

 

Про заходи щодо запобігання конфлікту

інтересів та врегулювання його в разі

виникнення на 2013-2016 роки

 

 

           Відповідно до Указу Президента України від 23 квітня 2013 року №229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», з метою запровадження у структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях дієвих механізмів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення:

 

       1. Затвердити заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2013-2016 роки (додаються).

 

        2. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання заходів інформувати управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації за півріччя до 5 липня, за рік – до 5 січня протягом 2014-2017 років.

 

       3. Управлінню взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи,

запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

узагальнювати надані матеріали та інформувати обласну державну адміністрацію за півріччя до 25 липня, за рік – до 25 січня протягом 2014-2017 років.

 

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

 

Виконуючий обов’язки голови

обласної державної адміністрації                                                  Н.А.Чегодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         Розпорядження виконуючого

                                                                                         обов’язки голови обласної

                                                                                         державної адміністрації

                                                                                         08.08.2013 № 786/А-2013

 

ЗАХОДИ

щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання

його в разі виникнення на 2013-2016 роки

 

       1. Організувати вивчення положень Закону України «Про засади запобігання і

виявлення корупції» зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики».

 

Протягом ІV кварталу 2013 року               Райдержадміністрації, структурні                

                                                                       підрозділи облдержадміністрації, 

                                                                       управління взаємодії з правоохоронними

                                                                       органами, оборонної роботи,

                                                                       запобігання та виявлення корупції

                                                                       облдержадміністрації

 

     2. Розробити навчально-методичні, довідкові та презентаційні матеріали з питань мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, і врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення та довести до районних державних адміністрацій і структурних підрозділів облдержадміністрації.

 

Протягом ІV кварталу 2013 року                   Управління взаємодії з  

                                                                           правоохоронними органами,     

                                                                           оборонної роботи, запобігання та

                                                                           виявлення корупції  

                                                                           облдержадміністрації

 

        3. Проводити навчання з державними службовцями районних державних

адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, на яких вивчити основні положення та вимоги законів України «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки», «Про засади запобігання і протидії корупції», Кодексу законів про працю України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» щодо недопущення конфлікту інтересів.

 

І квартал протягом 2014 – 2016 років           Райдержадміністрації, структурні

                                                                          підрозділи облдержадміністрації,

                                                                          управління взаємодії правоохоронними

                                                                          органами,  оборонної роботи,

                                                                          запобігання та виявлення корупції

                                                                          облдержадміністрації

 

           4. Забезпечити контроль за дотриманням працівникам облдержадміністрації та райдержадміністрацій Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 у частині врегулювання конфлікту інтересів.

 

Постійно                                                         Райдержадміністрації, структурні    

                                                                підрозділи облдержадміністрації, управління 

                                                                взаємодії з  правоохоронними органами,  

                                                                оборонної роботи, запобігання та виявлення     

                                                                корупції облдержадміністрації, відділ    

                                                                кадрової роботи апарату    

                                                                облдержадміністрації

 

    5. При проведенні заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачати проведення окремих занять з питань запобігання конфлікту інтересів та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

 

Протягом 2013-2016 років                Райдержадміністрації, структурні підрозділи

                                                            облдержадміністрації, управління взаємодії з

                                                            правоохоронними органами, оборонної роботи,

                                                            запобігання та виявлення корупції

                                                            облдержадміністрації, відділ кадрової роботи

                                                            апарату облдержадміністрації

 

      6. Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед

державних службовців. Невідкладно повідомляти в письмовій формі про це свого

безпосереднього керівника та терміново вживати заходів щодо усунення таких обставин. У разі неможливості усунення конфлікту інтересів не більше ніж протягом одного робочого дня вживати заходів про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються державним службовцем.

 

Постійно                                            Райдержадміністрації, структурні підрозділи

                                                            облдержадміністрації, управління взаємодії з

                                                           правоохоронними органами, оборонної роботи,

                                                           запобігання та виявлення корупції

                                                           облдержадміністрації

 

7. У встановлені строки проводити перевірку декларацій на наявність конфлікту

інтересів та здійснювати логічний і арифметичний контроль.

 

Протягом 2014-2016 років               Райдержадміністрації, структурні підрозділи

                                                            облдержадміністрації, управління взаємодії з

                                                            правоохоронними органами, оборонної роботи,

                                                           запобігання та виявлення корупції

                                                           облдержадміністрації

 

      8. Вживати рішучих заходів щодо виявлення фактів наявності конфлікту інтересів у посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які причетні до передачі земельних ділянок, використання бюджетних коштів, організації державних закупівель, надання чи отримання документів дозвільного характеру, кадрових рішень, реалізації контрольних або наглядових повноважень, регуляторної діяльності.

 

Протягом 2013-2016 років               Райдержадміністрації, структурні підрозділи

                                                            облдержадміністрації, управління взаємодії з

                                                            правоохоронними органами, оборонної роботи,

                                                            запобігання та виявлення корупції

                                                            облдержадміністрації 

 

       9. Активізувати роботу з населенням щодо отримання інформації про наявністьконфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, за телефонами «гарячої лінії», «телефонами довіри» та антикорупційних веб – сайтів.

 

Протягом 2013-2016 років               Райдержадміністрації, структурні підрозділи

                                                            облдержадміністрації

 

       10. Забезпечувати залучення членів громадських рад при Одеській обласній та

районних державних адміністраціях, інших інститутів громадянського суспільства Одеської області до виявлення фактів наявності конфлікту інтересів.

 

Протягом 2013-2016 років               Управління облдержадміністрації:  

                                                            комунікацій з громадськістю, взаємодії з   

                                                            правоохоронними органами, оборонної роботи,    

                                                            запобігання та виявлення корупції