23.12.2015

Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки у Фрунзівському районі

 

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ФРУНЗІВСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

смт  Фрунзівка

 

«  10  »    01.____ 13                                                         № _ 09__  /А-2013

 

 

Про заходи щодо запобігання  

та протидії корупції на 2013-2015 роки 

у Фрунзівському районі

 

 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України від 07.04.2011року № 3206-VІ «Про засади запобігання та протидії корупції, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27.11.2012 року № 1276/А-2012 « Про заходи щодо запобігання та протидії корупції  на 2013-2015 роки», з метою запровадження у структурних підрозділах районної державної адміністрації дієвих механізмів щодо запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують:

 

1. Затвердити заходи  щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки у Фрунзівському районі (додаються).

2. Відповідальними за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням визначити:

2.1. У районній державній адміністрації - керівника апарату районної державної адміністарції  Василинич Ю.С.

2.2. У структурних підрозділах районної державної адміністрації – заступників керівників структурних підрозділів.

3. Відповідальним за організацію роботи з питань запобігання корупції визначити головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації Кобелева О.С.

4.Причетним до реалізації заходів про їх виконання інформувати головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації до 01 липня та до 01 січня 2013-2016 років.

 

 

 

 

 

 

 5. Головному спеціалісту з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації узагальнювати матеріали та інформувати управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації за півріччя - до 05 липня та за рік - до 05 січня протягом 2013-2016 років.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Василинич Ю.С.

 

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                     П.С.Шестопалюк

 

 

 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО
           Розпорядження голови

           Фрунзівської районної
           державної адміністрації

           Одеської області
           «_10  »   01.  13 №  09 /А-2013

 

ЗАХОДИ
щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки

у Фрунзівському районі

 

I. Удосконалення системи управління та адміністративних процедур

1. Утворити центри надання адміністративних послуг.

Протягом 2013-2015 років

                    Дозвільний центр райдержадміністрації

 2. Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналіз стану та результатів роботи щодо додержання антикорупційного законодавства.

Щомісячно

                                           Сруктурні підрозділи   райдержадміністрації,

                                           Головний спеціаліст з питань взаємодії з              

 

                                           правоохоронними органами та оборонної

                                           роботи апарату райдержадміністрації.

II. Забезпечення доброчесності на службі в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування

          1. Розробляти плани заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2013, 2014 та 2015 роки до 20 грудня  2013 і 2014 років та надавати їх до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації до 25 грудня відповідно.

Протягом 2013-2015 років

 

 

                                                           Головний спеціаліст з питань взаємодії з        

                                                           правоохоронними органами та оборонної    

                                                           роботи апарату районної державної                                

                                                           адміністрації

         2. Вживати заходів щодо дотримання працівниками райдержадміністрації  Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214.

Постійно

                                          Структурні підрозділи райдержадміністрації,         

                                          Головний спеціаліст з питань          

                                          взаємодії з правоохоронними органами, та 

                                          оборонної роботи апарату, відділ організаційно-  

                                          кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

        3. Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в районній державній адміністрації.

Постійно

                                            Структурні підрозділи райдержадміністрації,     

                                             відділ організаційно-кадрової роботи апарату  

                                             райдержадміністрації

           4. Вживати заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання та протидії корупції і дотримання актів законодавства про державну службу та Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» із залученням фахівців правоохоронних органів та навчальних закладів.

Протягом 2013-2015 років

                 Структурні підрозділи райдержадміністрації,                                                               

                відділ організаційно-кадрової роботи апарату

                райдержадміністрації

5. Посилювати контроль щодо заборони одержання районними державними адміністраціями, структурними підрозділами райдержадміністрації від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

Постійно

                                               Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 

6. Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців. Невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Постійно

                                             Структурні підрозділи райдержадміністрацію

 

 

7. У разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб негайно вживати заходів щодо їх усунення.

Постійно

                                            Структурні підрозділи райдержадміністрації,   

                                            відділ організаційно-кадрової   роботи апарату     

                                            райдержадміністрації                                                                                                             

8. Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

До 1 квітня 2013-1015 років

              Структурні підрозділи райдержадміністрації,

              відділ організаційно-кадрової роботи апарату   

              райдержадміністрації

ІІІ. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

        1. Забезпечувати проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Щорічно у грудні протягом 2013-2015 років

           Структурні підрозділи   

           райдержадміністрації            

           відділ діловодства та контролю                

           райдержадміністрації

          2. Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів, з цією метою розміщувати проекти нормативно-правових актів на веб-сторінці районної державної адміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації.

Постійно

                                             Відділ діловодства та контролю апарату 

                                             райдержадміністрація.

 

ІV. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

            1. Контролювати використання державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями.

Постійно

                                               Структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

             2. Вживати рішучих заходів щодо виявлення корупційних правопорушень посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які причетні до передачі земельних ділянок, особливо природно-заповідного, оздоровчого та рекреаційного призначення, з метою недопущення порушень вимог законодавства при оформленні прав на земельні ділянки, визначенні їх вартості, сплаті земельного податку, внесенні орендної плати за землю.

Протягом 2013-2015 років

                 Структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

          3. Цілеспрямовано проводити організаційні заходи із запобігання порушенням фінансової дисципліни, нецільовому використанню бюджетних коштів.

Постійно

                                            Структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

V. Формування громадської підтримки у запобіганні і протидії корупції

      1. Висвітлювати у засобах масової інформації антикорупційні заходи, що вживаються органами влади з метою формування негативного ставлення громадян до корупційних явищ.

Постійно

 

                                                           Головний спеціаліст з питань взаємодії з        

                                                           правоохоронними органами та оборонної    

                                                           роботи апарату районної державної                               

                                                           адміністрації.

        2. Активізувати роботу з громадськістю щодо запобігання і протидії корупції. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення щодо розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних правопорушень.

Протягом 2013-2015 років

 

                    Головний спеціаліст з питань внутрішньої 

                  політики апарату районної державної                                               

                     адміністрації          

       3. Проводити із залученням громадських організацій науково-методичні та науково-практичні конференції, семінари, засідання за «круглим столом», прес-конференції, зустрічі із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції.

Протягом 2013-2015 років

 

                                                          Головний спеціаліст з питань внутрішньої 

                                                        політики апарату районної державної                                                

                                                        адміністрації.

                                                        Головний спеціаліст з питань взаємодії з        

                                                        правоохоронними органами та оборонної    

                                                        роботи апарату районної державної                               

                                                                адміністрації.

                                                                Відділ організаційно-кадрової   роботи  

                                                                апарату  райдержадміністрації

 

 

        4. Організовувати отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів за телефонами «гарячої лінії». Опублікувати номер «телефону довіри» у засобах масової інформації. Забезпечити постійне оновлення антикорупційних матеріалів на веб-сторінці райдержадміністрації офіційного веб – сайту облдержадміністрація.

  Протягом 2013-2015 років              Головний спеціаліст з питань внутрішньої 

                                                        політики апарату районної державної                                               

                                                        адміністрації

                                                        Головного спеціаліста з питань взаємодії з        

                                                        правоохоронними органами та оборонної    

                                                        роботи апарату районної державної                               

                                                        адміністрації.

 

       5.Не менше двох разів на рік планувати та проводити тематичні наради, семінари, «круглі столи» з питань недопущення корупційних правопорушень, профілактики та протидії корупції серед працівників структурних підрозділів  райдержадміністрації.

Протягом 2013-2015 років

                    Головний спеціаліст з питань внутрішньої 

                 політики апарату районної державної                                               

                 адміністрації

                 Головний спеціаліст з питань взаємодії з        

                 правоохоронними органами та оборонної    

                 роботи апарату районної державної                               

                 адміністрації.

                   Відділ організаційно-кадрової   роботи

                   апарату райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                    Ю.С.Василинич