16.12.2015

Розпорядження голови райдержадміністрації від 26.12.13 № 566/А-2013

                                            

У К Р А Ї Н А

 

ФРУНЗIВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

« 26     »    12        13                                                                                № 566  /А-2013

 

Про заходи щодо мінімізації можливості  виникнення конфлікту

інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій

держави та врегулювання у разі його виникнення на 2013-2016 роки

 

  Керуючись статтею 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтею 5 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, на виконання Указу Президента України від 23 квітня 2013 року №229 “Про план заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки”, розпорядження обласної державної адміністрації від 08 серпня  2013 року № 786/А-2013 “Про заходи щодо   запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його у разі виникнення”  та з метою посилення заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в структурних підрозділах районної державної адміністрації:

 1. Затвердити заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання його у разі  виникнення на 2013-2016 роки, що додаються.       

        2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомам сільських та селищних  рад забезпечити виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення на 2014 рік у підпорядкованих структурах,  щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати про стан їх виконання відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату  районної державної адміністрації

3. Головному спеціалісту з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату  районної державної адміністрації надані матеріали  узагальнювати та інформувати обласне  управління взаємодії  з правоохоронними органами та оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації щокварталу до 05 липня, за рік – до 05 січня  протягом 2014-2017 років. 

           4. Контроль за виконанням цього розпорядження доручити першому заступнику голови районної  державної адміністрації  Осійчуку О.К.

 

Голова районної державної                                                                П.С.Шестопалюк

адміністрації                                                                                       

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Розпорядження голови Фрунзівської

                                                                               районної державної адміністрації

                                                                         Одеської області  

                                                                          від 26.12.13 №_566_/А-2013

 

                                                         ЗАХОДИ

щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання у разі його

виникнення на 2013-2016 роки

 

               1. Не  допускати  можливостей  виникнення  конфлікту інтересів серед державних  службовців. У разі  його виникнення    невідкладно      повідомляти  безпосереднього   керівника про наявність конфлікту інтересів.

 

Постійно                                      Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                      держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                      райдержадміністрації.

 

               2. Забезпечити  обов’язкове  повідомлення  державними  службовцями відомостей  щодо  близьких  осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому   підпорядкуванні,  а  у   разі   виникнення   обставин     щодо обмеження роботи близьких осіб негайно вживати заходів щодо їх усунення.

 

   Постійно                                   Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                      держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                      райдержадміністрації                                        

 

               3. Забезпечити      проведення   спеціальної перевірки   щодо   осіб,  які претендують на зайняття посад державних службовців.

 

Постійно                                      Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                      держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                      райдержадміністрації                                        

 

                4. Проводити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби.

 

Постійно                                          Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                          держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                          райдержадміністрації

 

                 5. У встановлені строки проводити перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів та здійснювати логічний і арифметичний контроль.

 

Протягом 2014-2016 років               Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                             держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                              райдержадміністрації,                                          

                                                              головний спеціаліст з питань  взаємодії з     

                                                              правоохоронними  органами  та оборонної  

                                                              роботи, апарату  районної державної

                                                              адміністрації

 

 

                6. Провести      навчання     державних     службовців       апарату    та структурних   підрозділів райдержадміністрації з метою  вивчення можливості запобігання   виникнення    конфлікту   інтересів   державних   службовців     та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

 

Квітень 2014 року                             Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                            держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                            райдержадміністрації                                          

 

                  7. Розробити   та  розповсюдити   Пам’ятку   державного   службовця

щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

Червень - липень                                 Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

2014 року                                             держадміністрації,структурні підрозділи  

                                                              райдержадміністрації,                                          

                                                              головний спеціаліст з питань  взаємодії з     

                                                              правоохоронними  органами  та оборонної  

                                                              роботи, апарату  районної державної

                                                              адміністрації

 

                  8. Відпрацьовувати   питання      виявлення      можливого   конфлікту інтересів    державних     службовців     під    час  розгляду  звернень   громадян, юридичних та фізичних осіб.

Постійно                                           Відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                           держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                           райдержадміністрації,

                                                           головний спеціаліст  з питань  взаємодії з     

                                                           правоохоронними  органами  та оборонної  

                                                           роботи, апарату  районної державної

                                                            адміністрації

 

                   9. Систематично    узагальнювати    інформацію      правоохоронних і    судових     органів      щодо        притягнення     державних       службовців      до відповідальності  за скоєння корупційних правопорушень  та   застосування   до  винних   відповідних     заходів  реагування, передбачених законами      України    “Про     засади      запобігання      і    протидії       корупції”,      “Про     державну службу”.

 

Постійно                                           Головний спеціаліст з питань  взаємодії з     

                                                           правоохоронними  органами  та оборонної  

                                                           роботи, апарату  районної державної

                                                           адміністрації,

                                                           відділ організаційно-кадрової роботи апарату             

                                                           держадміністрації,структурні підрозділи 

                                                           райдержадміністрації

 

                  10. Активізувати роботу з населенням щодо отримання інформації про наявність конфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, за телефонами «гарячої лінії», «телефонами довіри» та антикорупційних веб – сайтів.

 

Протягом 2013-2016 років                                              Структурні підрозділи

                                                                                            райдержадміністрації

 

       11. Забезпечувати залучення членів громадських рад при районній державній адміністрації, інших інститутів громадянського суспільства Одеської області до виявлення фактів наявності конфлікту інтересів.

 

Протягом 2013-2016 років              Відділ  комунікацій з громадськістю апарату  

                                                           райдержадміністрації.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                       Ю. С. Василинич