16.12.2015

Врегулювання конфлікту інтересів

          Керуючись статтею 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (зі змінами та доповненнями),  Законом України “Про запобігання  корупції”, на виконання  розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 08 серпня  2013 року № 786/А-2013 “Про заходи щодо   запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення” було   затверджено розпорядження голови районної  державної адміністрації від 26.12.2013 року № 566/А-2013 «Про заходи щодо мінімізації можливості  виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання його в разі виникнення на 2014-2016 роки».

           Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомам сільських та селищних  рад, доручено забезпечити виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення на 2014-2016  роки в підпорядкованих структурах,  щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати про стан їх виконання головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату  районної державної адміністрації.

       Забезпечується контроль за дотриманням працівниками райдержадміністрації Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214 у частині врегулювання конфлікту інтересів.

       У встановлені строки проводяться перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів.

       Проводяться      навчання     державних     службовців       апарату    та структурних   підрозділів райдержадміністрації з метою  вивчення можливості запобігання   виникненню    конфлікту   інтересів   державних   службовців     та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

       Систематично    узагальнюється    інформація    з  правоохоронних  і    судових     органів      щодо        притягнення     державних       службовців      до відповідальності  за скоєння корупційних правопорушень  та   застосування   до  винних   відповідних     заходів  реагування, передбачених законами      України    “Про запобігання корупції”,      “Про     державну службу”.

      Протягом 2015 року в апараті та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації відбулися заходи з  вивчення Закону України  від 14 жовтня 2014 року № 1700-УІІ «Про запобігання корупції» шляхом опрацювання основних його положень на семінарських заняттях, апаратних нарадах, навчаннях апарату райдержадміністрації, нарадах з участю працівників селищних, сільських рад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

        Проводиться робота з населенням району щодо отримання інформації про наявність конфлікту інтересів серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, за телефонами «гарячої лінії», «телефонами довіри».