13.04.2018

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Захарівської районної державної адміністрації Одеської області

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Захарівської районної державної адміністрації

Одеської області

 

___________________І.І.Стебловський

 

13 квітня 2018 року

 

                          

Звіт

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Захарівської районної державної адміністрації Одеської області

 

13 квітня 2018 року                                                                  смт. Захарівка

 

Відповідно до  розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.03.2018 року №213/А-2018 «Про затвердження комісії з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації» прийнято рішення про початок роботи з проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації.

Для залучення представників громадськості та експертів до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Захарівської районної державної адміністрації вказане вище розпорядження було розміщене на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від           30.03.2018 року №213/А-2018  утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків у Захарівській  районній державній адміністрації Одеської області (далі - Комісія), затверджено її склад та відповідне положення.

З цього моменту Комісія розпочала роботу щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Головою Комісії з оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації визначено керівника апарату районної державної адміністрації Колесник Г.М., а до її складу включено:

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи Захарівської районної державної адміністрації Одеської області – заступник голови комісії;

Начальник відділу контролю та діловодства апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області – секретар комісії.

Члени комісії:

Завідувач сектору з питань персоналу апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області;

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області;

Головний спеціаліст - юрисконсульт апарату Захарівської районної державної адміністрації Одеської області.

Також до роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації залучалися інші працівники районної державної адміністрації, які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в районній державній адміністрації здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури районної державної адміністрації, положень про структурні підрозділи, система внутрішнього контролю, управління персоналом, процедури закупівель, надання адміністративних послуг, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".

З урахуванням пріоритетності завдань, передбачених у діяльності районної державної адміністрації, Комісія з оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації встановила такі корупційні ризики:

1. Неповідомлення у передбачених Законом випадках, порядку чи прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

2. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

3. Одержання подарунків службовою особою.

4. Порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання та неподання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації.

5. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

6. Зловживання владою або службовим становищем, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності районної державної адміністрації підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. Пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків, викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додається).

 

Голова  Комісії                                                                                       Г.М.Колесник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Додаток

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Захарівської районної державної адміністрації Одеської області

 

 

ТАБЛИЦЯ 
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

 

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Неповідомлення у передбачених Законом випадках, порядку чи прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів

середній

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців РДА

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику

Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

низький

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців РДА

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику

Одержання подарунків службовою особою

низький

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців РДА

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику

Порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання та неподання декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, декларування недостовірної інформації

 

 

середній

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців РДА

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації, Сектор з питань  персоналу апарату районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

середній

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців РДА,

забезпечення неухильного виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків

 

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації,

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику

Зловживання владою або службовим становищем, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, незаконне збагачення

середній

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців РДА,

забезпечення неухильного виконання державними службовцями своїх посадових обов’язків

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи  апарату районної державної адміністрації,

керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує виділення додаткових ресурсів

Недопущення ймовірності корупційного ризику