1. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
 2. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання підготовчих робіт.
 3. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про початок виконання будівельних робіт.
 4. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації.
 5. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі
 6. Дозвіл на виконання будівельних робіт.
 7. Дозвіл на проведення заходів із залучення тварин.
 8. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
 9. Дозвіл на спеціальне водокористування.
 10. Експлуатаційний дозвіл
 11. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
 12. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності