05.10.2017

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у Захарівській районній державній адміністрації за ІІІ квартал 2017 року

 

 

Назва органу виконавчої влади

Загальна кількість отриманих запитів на інформацію

Кількість запитів на інформацію, що надійшли

Результати розгляду запитів на інформацію

За типом входження запиту

За особою запитувача

від представників ЗІМ

від  ООВ як до розпорядника інформації

Поштою

Ел. Поштою

Факсом

Телефоном

Особистий прийом

Від фізичних осіб

Від юридичних осіб

Від об»єднань громадян без статусу юридичної особи

Задоволено

Надіслано належним розпорядникам інформації

Відмовлено

Опрацьовується

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Захарівська районна державна адміністрація

15

1

14

-

-

-

6

1

8

-

-

9

1

-

5

 

 

 

 

Класифікатор змісту запитів у Захарівській районній державній адміністрації за ІІІ квартал 2017 року

 

Назва органу виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Реалізація промислової політики політики

Аграрний сектор, земельні відносини

Реалізація житлової політики, будівництво

Комунальне господарство

Транспорт і зв’язок

Економічна, інвестиційна політика, підприємництво

Фінансова політика, розпорядження бюджетними коштами

Праця та заробітна плата

Соціальний захист

Охорона здоров’я

Освіта, наукова діяльність

Правова інформація, забезпечення законності та правопорядку

Інформація про стан довкілля

Інформація щодо надзвичайних ситуацій та загрози стихійного лиха

Питання сім’ї, дітей та молоді

Питання гендерної рівності

Питання культури, охорона культурної спадщини

Питання спорту та туризму

Діяльність  центральних органів виконавчої влади

Діяльність місцевих органів виконавчої влади

Діяльність органів місцевого самоврядування

Діяльність об’єднань громадян, релігійні питання та міжнаціональні відносини

Інше

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Захарівська районна державна адміністрація

15

-

1

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

5