Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Фрунзівській районній державній адміністрації»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

Назва регуляторного акту: «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Фрнзівській районній державній адміністрації Одеської області».

 

Назва виконавця: Відділ з надання адміністративних послуг Захарівської районної державної адміністрації

 

Цілі прийняття:

- вдосконалення нормативного регулювання та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства документації, що регламентує діяльність Центру надання адміністративних послуг при Захарівській районній державній адміністрації Одеської області (далі - Центр);

- визначення порядку організації роботи Центру, порядку дій адміністраторів та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг і суб’єктами звернень, спрямоване на: 1) забезпечення прозорості, об’єктивності, неупередженості діяльності суб’єктів надання адміністративних послуг; 2) забезпечення вільного доступу суб’єктів звернень до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг;

доступність та зручність для суб’єктів звернень; 3) забезпечення мінімізації кількості відвідувань, документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

 

Строк виконання заходів: протягом 3 років.

 

Тип відстеження: періодичне

 

Методи одержання результатів відстеження:періодичне відстеження результативності здійснювалося на підставі статистичного методу відстеження.

Дані та припущення, на основі яких відстежувались результативність, а також способи одержання даних:враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі статистичні показники:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб’єктів господарювання та фізичних осіб;      

- кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які надають адміністративні послуги через центр;

 - кількість адміністративних послуг, що надаються через центр;

- кількість адміністративних послуг;

- середній час надання (розгляду) адміністративної послуги;                                                                                               

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;      

 - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку, термінів та якості надання адміністративні послуг.

 

Кількісні та якісні значення показників регуляторного акта:

Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є забезпечення впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей:

Проведений аналіз показників результативності регуляторного акту - розпорядження голови Фрунзівської районної державної адміністрації від 19.08.2014 року № 342/А-2014  «Про затвердження Регламенту центру надання адміністративних послуг при Фрунзівській районній державній адміністрації Одеської області» свідчить про створення зручних та сприятливих умов для отримання адміністративних послуг, в тому числі :

-  забезпечено прозорість, відкритість та зрозумілість дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання адміністративних послуг;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг;

- виконання центром надання адміністративних послуг функцій щодо отримання внутрішніх погоджень та висновків.

За результатами відстеження даний регуляторний акт має високий рівень досягнення визначених цілей, результати його положень несуть позитивну динаміку та не потребують змін чи доповнень.

 

 

Начальник відділу економіки та інвестицій

районної державної адміністрації                                       В.Д. Тодорашко