Звіт про періодичне відстеження результативності розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

Назва регуляторного акту: «Про затвердження Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».

 

Назва виконавця:Захарівська районна державна адміністрація

 

Цілі прийняття:Забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

 

Строк виконання заходів: протягом 3 років.

 

Тип відстеження: періодичне

 

Методи одержання результатів відстеження:періодичне відстеження результативності здійснювалося на підставі аналізу виконання умов договору, укладеного між організатором перевезень та робочим органом

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувались результативність, а також способи одержання даних:періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснено на підставі проведеного конкурсу, моніторингу якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету.

Кількісні та якісні значення показників регуляторного акта:

Відповідно до статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081, із змінами, затвердженими Кабінетом Міністрів України  №180 від 07.02.2018р., для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету, органи виконавчої влади на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

За результатами голосування конкурсного комітету з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу, засідання якого відбулося 12 липня 2016 року, переможцем визначено:  ТОВ НВЦ «Економінформ», з яким укладено відповідний договір терміном на три роки.

Щороку, за участю данного підприємства відбулися конкурси з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Захарівського району. Відповідно до умов договору для належного проведення зазначеного конкурсу підприємством:

- надано Організатору вихідні дані про маршрут на кожний об'єкт конкурсу (розклад руху автобусів, схему маршруту тощо) в друкованому вигляді, а також на електронних носіях;

- здійснено аналіз одержаної пропозиції та її оцінку;

- опубліковано в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсу оголошення про проведення конкурсу з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Захарівського  району;

- забезпечено Організатора технічним обладнанням для здійснення аудіо запису під час проведення засідань конкурсного комітету;

- надано перевізнику-претенденту роз'яснення щодо оформлення документів для участі в конкурсі з визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування що не виходять за межі Захарівського району.

 

Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення визначення цілей:

Впровадження даного регуляторного акту встановило чіткий механізм визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу.

Результати реалізації положень свідчать про те, що регуляторний акт має відповідний   ступінь досягнення визначених цілей і не потребує змін чи доповнень.

 

 

 

Начальник відділу економіки та інвестицій

районної державної адміністрації                                       В.Д. Тодорашко