19.06.2015

План підготовки проектів регуляторних актів Фрунзівської районної державної адміністрації на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                   Голова Фрунзівської районної                                                                                  

                                                                                                                                                   державної адміністрації Одеської 

                                                                                                                                                   області  

                                                                                                                                                                                І.І. Стебловський

 

План підготовки проектів регуляторних актів  Фрунзівської районної державної адміністрації на 2015 рік

 

з/п

Вид (розпоряд-ження, наказ, рішення тощо)

Назва проекту регуляторного акта

Мета прийняття

Строк підго-товки

Підрозділ, відповідаль-ний за розробку

1.

Розпорядження голови райдержадміністрації

Про внесення змін до пункту 7  Регламенту   центру надання адміністративних послуг  при Фрунзівській районній державній адміністрації Одеської області

Приведення у відповідність до чинного законодавства України,  розроблено проект розпорядження

Місячний термін

Відділ надання адміністративних послуг Фрунзівської  районної державної адміністрації Одеської області

2.

Розпорядження  голови райдержадміністрації

Про внесення змін до  переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг  при Фрунзівській районній державній адміністрації Одеської області

Створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб при отриманні адміністративних послуг

Місячний термін

Відділ надання адміністративних послуг Фрунзівської  районної державної адміністрації Одеської області

 Начальник відділу економічного розвитку

 і торгівлі районної державної адміністрації                                                                                                 В.Д. Тодорашко